Udział Mieszkańców  w debacie nad raportem o stanie Gminy Tokarnia za 2018 rok.

Raport o stanie Gminy Tokarnia za 2018 rok

Wójt Gminy Tokarnia informuje, że uwagi zgłoszone do dnia 18 kwietnia do projektu zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Tokarnia zostały przesłane do projektanta planu.


 Wójt Gminy Tokarnia
mgr Marek Kluska