Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia informuje, że IX sesja Rady Gminy Tokarnia odbędzie się w dniu 26 lipca 2019 roku o godzinie 16.00 w budynku Dworek w Tokarni.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji informuje, że w dniu 26 lipca 2019 roku o godzinie 9.00 odbędzie się posiedzenie komisji w Urzędzie Gminy w Tokarni pok. 18A.

znak roboty drogowe

W związku z trwającymi pracami przy realizacji kontraktu pn: " Budowa drogi leśnej "Groń" w Leśnictwie Tokarnia" m . Tokarnia dla ruchu zostanie zamknięty dla ruchu zostanie odcinek drogi leśnej w km=0+653.00.

Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż autobusu

Gmina Tokarnia – reprezentowana przez Wójta Gminy Tokarnia, 32-436 Tokarnia 380 ogłasza IV ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż:

 autobusu marki Autosan H9-21.41S, rok produkcji - 2001, przebieg 348 tys. km cena wywoławcza netto wynosi 5050,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100).