Informacja Wójta Gminy Tokarnia z dnia 12 lipca w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o okręgu wyborczym nr 11