Frekwencja 65,15%
Liczba kart ważnych 4 345, Liczba uprawnionych 6 669
Oficjalne wyniki wyborów dla poszczególnych obwodów w Gminie Tokarnia można sprawdzić na stronie https://wybory.gov.pl/sejmsenat2019/pl/wyniki/sejm/gm/120908

Frekwencja w obwodowych komisjach wyborczych

Nr Obwodowa Komisja Wyborcza

Liczba
upr.

Liczba
kart wydanych
Liczba
kart ważnych
Liczba
głosów ważnych
Liczba kart ważnych * 100 /
Liczba uprawnionych
1 Zespół Placówek Oświatowych w Krzczonowie, Krzczonów 82, 32-435 Krzczonów 1 930 1 294 1 294 1 282
67,05%
2 Szkoła Podstawowa w Skomielnej Czarnej, Skomielna Czarna 267, 32-437 Skomielna Czarna 1 348 791 791 782
 
58,68%
3 Szkoła Podstawowa Nr 1 w Tokarni, Tokarnia 379, 32-436 Tokarnia 1 679 1 170 1 170 1 160
69,68%
4 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Tokarni, Tokarnia 709, 32-436 Tokarnia 837 537 537 533
 64,16%
5 OSP Więciórka, Więciórka 119, 32-436 Tokarnia 362 229 229 229
63,26%
6 Szkoła Podstawowa w Bogdanówce, Bogdanówka 100, 32-437 Skomielna Czarna 513 324 324 316
63,16%
  Razem 6 669 4 345 4 345 4 302
 65,15%