wręczenie czeków w Urzędzie Wojewódzkim

Wojewoda małopolski Łukasz Kmita oraz II wicewojewoda małopolski Ryszard Pagacz wręczyli dziś czeki potwierdzające przyznanie środków z drugiej odsłony Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dla samorządów z powiatów krakowskiego, miechowskiego, myślenickiego oraz proszowickiego.

To środki, które umożliwią zrealizowanie szeregu ważnych i potrzebnych inwestycji.

Gmina Tokarnia jako jedna z pięciu gmin z terenu Powiatu Myślenickiego, otrzymała 4 miliony złotych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Województwa Małopolskiego w ramach drugiego naboru z Tarczy Antykryzysowej. To kolejny zastrzyk finansowy dla naszej gminy. Środki mają zostać przeznaczone na budową kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią ścieków kanałem tłocznym w miejscowości Tokarnia – ETAP I obejmująca budowę 5860 mb kanalizacji sanitarnej i około 85 przyłączy kanalizacyjny. Celem inwestycji jest poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Tokarnia i ochrona środowiska naturalnego poprzez budowę kanalizacji sanitarnej. Mieszkańcy uzyskają dostęp do infrastruktury pozwalającej na bezpieczne i efektywne zagospodarowanie ścieków bytowych, co przyczyni się do poprawy warunków życia i prowadzenia działalności gospodarczej.

Dziękujemy za przyznanie środków Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu , Wojewodzie Łukaszowi Kmicie, Panu Wicewojewodzie Ryszardowi Pagaczowi oraz Panom Parlamentarzystom Władysławowi Kurowskiemu i Krzysztofowi Kozikowi

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska