ilustracja oplaty za sprzedaż alkoholu

Do 31 stycznia 2021 r. przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Tokarnia muszą złożyć oświadczenie o wartości sprzedanego alkoholu w roku 2020 i dokonać opłaty za zezwolenia na sprzedaż w 2021 r.

Termin ten jest nieprzekraczalny, a spóźnienie będzie skutkować koniecznością dokonania wysokiej opłaty dodatkowej, a nawet wygaśnięciem zezwolenia. 30 i 31 stycznia bieżącego roku to dni wolne od pracy dlatego ważne jest, aby nie odkładać złożenia oświadczenia na ostatnią chwilę.

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska