zdjęcie jubilatki

Czcigodna Jubilatka Pani Wiktoria Bogdalczyk z Tokarni w dniu 8 września 2021 roku ukończyła 100 lat. 100 lat to piękny wiek , który osiągają nieliczni.

Gratulacje i życzenia kolejnych lat w dobrym zdrowiu wielu radosnych chwil pełnych życzliwości i miłości osób najbliższych, w imieniu Wójta Gminy Tokarnia Marka Kluski oraz całej społeczności Gminy Tokarnia złożyły Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Anna Jędroszak- Leśniak, Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia Jolanta Milewska. Dostojnej Jubilatce wręczono okolicznościowy dyplom, kwiaty, upominek oraz listy gratulacyjne od Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego i Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity.

Dostojnej Jubilatce zaśpiewano 200 lat w trakcie zdmuchiwania świeczek na urodzinowym torcie.Uroczystość 100-lecia urodzin przebiegała w wyjątkowo  serdecznej i  rodzinnej atmosferze w otoczeniu najbliższej rodziny. Zadbała o nią Pani Anna córka Jubilatki, która opiekuje się nią na co dzień.

 

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska