Dane dotyczące odpadów – GMINA TOKARNIA

 ILOŚĆ ODPADÓW W LATACH 2013 – 2018 ( DO 31 X 2018 )

ROK

ILOŚĆ ODPADÓW  W TONACH

ILOŚĆ NIERUCHOMOŚCI W SYSTEMIE ŚMIECIOWYM

OSIAGNIĘTY POZIOM ODZYSKU

WYMAGANY POZIOM ODZYSKU

2013

458

2051

22,4 %

12 %

2014

488

2119

29,7 %

14 %

2015

635

2149

23,3 %

16 %

2016

1249

2209

40,4 %

18 %

2017

1813

2284

41,6 %

20 %

2018

( DO 31.10 )

1613

2340 ( W TYM 151 LETNISKOWYCH )

-

30 %

 informacje dotyczące przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy tokarnia – 2 oferty

1)       1 044 000 zł – Rom-Dróg – (wychodzi: 87 000 zł / miesiąc)

2)       1 056 000 zł – Kombud    – (wychodzi: 88 000 zł / miesiąc)

Cena za odpady

11,5 zł / osobę / 1 miesiąc – odpady segregowane

23 zł / osobę / 1 miesiąc – odpady niesegregowane

ryczałt 138 zł / rok / domek – odpady segregowane

ryczałt 276 zł / rok / domek – odpady niesegregowane

Cenę wyliczono na podstawie cen z przetargu.

 Wzięto pod uwagę 7650 osób ujętych w naszym systemie, tzw. „śmieciowym” oraz 151 domków letniskowych a także uwzględniając (zgodnie z ustawowymi wytycznymi) koszty administracyjne utrzymania systemu, który musi się bilansować – wpływy od mieszkańców powinny pokrywać koszty funkcjonowania systemu .

W dużym uproszczeniu:

Odejmując od ceny  miesięcznej z przetargu (87000 zł)  przewidywane miesięczne wpływy od właścicieli domków letniskowych w kwocie 1736,5 zł  , czyli 87000 – 1736,50zł co dało kwotę 85263,5 zł .

Kwotę tę podzielono przez 7650 osób, od których odbierane są odpady;

Dało to kwotę około  11,15zł od osoby – musiano przyjąć minimalnie wyższe kwoty celem zapewnienia obsługi systemu  (11,50zł).

Ceny odpadów w sąsiednich gminach:

Stawki uchwalono do tej pory jedynie w gminie Pcim – 9,5 zł / osobę / miesiąc/śmieci segregowane (z tym, że przez 8 miesięcy w roku śmieci wywożone są tylko 1 raz w miesiącu),

Jordanów – planowana cena 11,50zl/ osobę/miesiąc,

Lubień – planowana cena 12-13 zł /osobę/miesiąc

Na co idzie opłata czyli  za co gmina będzie płacić wywoźnikowi  87000 zł / miesięcznie.

Dokonano analizy cen odpadów, które wywoźnik będzie musiał płacić na składowiskach odpadów w 2019 roku.

Założono, że średnia miesięczna ilość odpadów będzie taka sama, jak w obecnym roku, czyli 161,3 tony/miesiąc i biorąc pod uwagę morfologię odpadów z podziałem na segregowane/niesegregowane / wielkogabarytowe / niebezpieczne wyszło nam że na samym składowisku przedsiębiorca zostawi 65 000 zł miesięcznie. do tego dochodzą koszty przejazdu po gminie – jeden wywóz  to ok. 210 km., koszty osobowe pracowników zbierających odpady i koszty dostarczenia odpadów na składowisko ( w przypadku Myślenic to co najmniej 8 kursów po około 50 km w dwie strony ) co daje około dodatkowych 400 km.

Kontrola NIK w gminach z czerwca 2018 r.– najciekawsze dane

Po skontrolowaniu 1980 gmin aż 440 ustaliło zbyt niski poziom opłat. Wśród przebadanych 288 gmin wiejskich (takich jak nasza) – ponad 25 % z nich miała opłaty na niższym poziomie, niż powinny.

 

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Funduszy Pomocowych Urzędu Gminy w Tokarni.