ilustracja odpady komunalnej

Opłata za odpady komunalne od 1 stycznia 2021r. – NIE ULEGŁA ZMIANIE.

Informujemy, że od 1 stycznia 2021 roku opłata za odpady komunalne od nieruchomości zamieszkałych i od domków letniskowych lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe nie uległa zmianie. Mieszkańcy zapłacą jak dotychczas 25 zł od osoby na miesiąc (22 zł dla osób posiadające kompostownik) lub ryczałtowa roczną opłatę od domków letniskowych w kwocie 165 zł.