Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zachęca do zapoznania się z plakatem, dotyczącym podstawowych zasad bezpieczeństwa związanych z epidemią Covid-19.

Zawarte w nim informacje to m.in.:

  • zasady opuszczania domów,
  • obostrzenia dotyczące kwarantanny,
  • kwestia wsparcia dla seniorów,
  • wytyczne w przypadku podejrzenia zachorowania.