plakat Programu Pomoc Żywnościowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni informuje, że w ramach umowy z CARITAS Archidiecezji Krakowskiej realizuje Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

W ramach programu nieodpłatnie dystrybuowane będą artykuły spożywcze dla mieszkańców Gminy Tokarnia których dochód nie przekracza:

  • 1542,20 dla osoby samotnie gospodarującej,
  • 1161,60 zł na osobę w rodzinie.

Osoby chętne do otrzymania tej formy pomocy zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem 12 274 70 63.

GOPS