Logo konkursu poetyckiego 2019

Konkurs organizuje GOKiS Filia Skomielna Czarna (gmina Tokarnia, pow. myślenicki, woj. małopolskie).
Konkurs ma charakter otwarty i skierowany jest do autorów niezrzeszonych jak również zrzeszonych w związkach twórczych oraz bez podziału na autorów przed debiutem i po debiucie. Uczestnik konkursu musi mieć ukończone 18 lat.


Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie zestawu trzech wierszy o tematyce dowolnej w czterech egzemplarzach wydruku komputerowego, formatu A4. Łączna objętość zestawu wierszy nie może przekraczać trzech stron wydruku. Rękopisy nie będą oceniane.Prace konkursowe należy nadsyłać do 15 VI 2019 r. decyduje data wpłynięcia na adres Organizatora konkursu: GOKiS filia Skomielna Czarna, 32-437 Skomielna Czarna 415, z dopiskiem na kopercie: „Konkurs Poetycki”. Na kopercie nie wolno umieszczać nazwiska i adresu zwrotnego nadawcy (uczestnika konkursu).

Regulamin konkursu