grafika tablica informacyjna projektu Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni

Gmina Tokarnia realizuje projekt pod nazwa Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni. Projekt  jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś Priorytetowa 5. Ochrona środowiska, Działanie 5.3. Ochrona zasobów wodnych, Poddziałanie 5.3.2 Gospodarka wodno-kanalizacyjna – spr.

plakat projketu

Relacja zdjęciowa z postępów budowy oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w Tokarni w II półroczu 2020 roku. Projekt „ Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W galerii znajdują się zdjęcia z budowy oczyszczalni ścieków.

rozbudowa oczyszczalni ścieków

W gminie Tokarnia, dobiega końca największa a jednocześnie najdroższa realizowana inwestycja- budowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków, która opiewa na kwotę ponad 6 milionów złotych. Prace zakończą się pod koniec wakacji, spowolniła je pandemia koronawirusa, ale opóźnienie w tym temacie jest niewielkie.

W dniu 26 czerwca 2018 r. Gmina Tokarnia podpisała z Zarządem Województwa Małopolskiego umowę o dofinansowanie projektu pt. „ Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni” Projekt „ Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

plakat projketu

Relacja zdjęciowa z postępów budowy oraz rozbudowy oczyszczalni ścieków w Tokarni w I półroczu 2020 roku. Projekt „ Budowa oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tokarni” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

W galerii znajdują się zdjęcia z budowy oczyszczalni ścieków.