Na terenie Gminy Tokarnia działa pięć publicznych szkół podstawowych oraz dwa przedszkola samorządowe. Do zarządzania oświatą na terenie Naszej Gminy został powołany Zespół Obsługi Szkół.