Pomnik na Zawadce

Zawadka jest malowniczo położoną wsią na stokach Kotunia, jej nazwa oznacza miejsce trudno dostępne lub przeszkodę. Zawadka jest najmłodszą wsią Gminy Tokarnia, o której pierwsza wzmianka pochodzi z 1675 r. Do 1773 r. wieś należała do starostwa lanckorońskiego, a jej mieszkańcy trudnili się hodowlą bydła i wypalaniem węgla drzewnego.

Czytaj więcej: Zawadka

Dokument z 1365 r. wymienia potoki Wieciorskie Mały i Duży, a w 1539 r. bracia Jordanowie dzielą między siebie ojcowiznę, w skład, której wchodziły obie wsie Więcierże. Można więc domniemywać,  że wieś istniała już w XIV-XV w. W następnych wiekach należała do starostwa lanckorońskiego, będąc jedną z jego mniejszych osad.

Czytaj więcej: Sołectwo Więciórka

tablica informacyjna

Gmina Tokarnia realizuje operację pn. „Zagospodarowanie parku dworskiego w Tokarni w ramach inwestycji rozbudowa, przebudowa i remont Dworku w Tokarni” realizowaną w ramach operacji typu Kształtowanie przestrzeni publicznej w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie lub rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej,

Czytaj więcej: Zagospodarowanie parku dworskiego w Tokarni

plakat projektu Wymiana na terenie gminy Tokarnia nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych

Gmina Tokarnia realizuje projekt pn. „Wymiana na terenie gminy Tokarnia nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa gazowe w indywidualnych gospodarstwach domowych”  w ramach Regionalnego Programu Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Czytaj więcej: Projekt Wymiana na terenie gminy Tokarnia nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa gazowe w...

Sport w gminie jest nieodzownym elementem życia wielu jej mieszkańców. Jest dziedziną życia społeczności lokalnej, którą Gmina musi zorganizować i wspierać.
Sport uczy istotnych wartości i umiejętności życiowych: pewności siebie, pracy w zespole, poczucia wspólnoty, dyscypliny i szacunku i zasad fair play.

Czytaj więcej: Infrastruktura sportowa