ilustracja ogłoszenie

Przewodnicząca Rady Gminy informuje, że XXXIX sesja Rady Gminy Tokarnia odbędzie się w dniu: 26 września  2022 r. o godz. 16-tej w lokalu Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni.

ilustracja wykaz

Wójt Gminy Tokarnia na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2021 poz. 1899) informuje, że od 31 sierpnia do 21 września 2022 roku wywieszony został w siedzibie Urzędu Gminy w Tokarni, 32-436 Tokarnia 380 wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz użyczenia.

ilustracja debata

Udział mieszkańców w debacie nad raportem