pieczęć

Pieczęć Gminy Tokarni została przyjęta Uchwałą Nr XXXII/197/02 Rady Gminy Tokarnia z dnia 11 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia herbu, flagi i przeczęci Gminy Tokarnia.

flaga Gminy Tokarnia

Flaga Gminy Tokarni została przyjęta Uchwałą Nr XXXII/197/02 Rady Gminy Tokarnia z dnia 11 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia herbu, flagi i przeczęci Gminy Tokarnia.

herb Gminy Tokarnia
Herb Gminy Tokarni został przyjęty Uchwałą Nr XXXII/197/02 Rady Gminy Tokarnia z dnia 11 lutego 2002 roku w sprawie uchwalenia herbu, flagi i przeczęci Gminy Tokarnia.