Realizowane projekty

plakat rozwój pomocy społecznej

Dotacja jest przeznaczona na dofinansowanie zadania własnego beneficjenta dotacji polegającego na utrzymaniu ośrodka pomocy społecznej w związku z realizacją dodatkowych działań mających na celu rozwój pomocy społecznej.

plakat Aktywa Tablica

ZADANIE JEST FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH OTRZYMANYCH ZA POŚREDNICTWEM WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO Z BUDŻETU PAŃSTWA

plakat programu Posiłek w Domu i Szkole

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” - MODUŁ 3

plakat projketu Już Pływam

Gmina Tokarnia realizuje projekt „Już pływam” w 2023 r. Projektem objęto 30 uczniów z 2 szkół podstawowych z terenu gminy.

plakat projektu Poznaj Polskę

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA  PRZEDSIĘWZIĘCIE „POZNAJ POLSKĘ”. DOFINANSOWANIE 30.000,00 zł, CAŁKOWITA WARTOŚĆ 37 500,00 zł.

plakat projektu

Gmina Tokarnia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych".

plakat Umiem pływać

Gmina Tokarnia realizuje Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w 2023 r.  Projektem objęto 60 uczniów z 4 szkół podstawowych z terenu gminy. Wartość projektu to 42 176,00 zł.

plakat Projektu Cyfrowa Gmina

GMINA TOKARNIA realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich „CYFROWA GMINA” w ramach programu Program Polska Cyfrowa 2014-2020.