Realizowane projekty

plakat projektu Poznaj Polskę

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA  PRZEDSIĘWZIĘCIE „POZNAJ POLSKĘ”. DOFINANSOWANIE 30.000,00 zł, CAŁKOWITA WARTOŚĆ 37 500,00 zł.

plakat Umiem pływać

Gmina Tokarnia realizuje Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” w 2023 r.  Projektem objęto 60 uczniów z 4 szkół podstawowych z terenu gminy. Wartość projektu to 42 176,00 zł.

plakat projektu

Gmina Tokarnia realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. "Małopolska Tarcza Antykryzysowa - Pakiet Edukacyjny II. Realizacja wsparcia szkół i placówek oświatowych".

plakat Projektu Cyfrowa Gmina

GMINA TOKARNIA realizuje projekt finansowany z Funduszy Europejskich „CYFROWA GMINA” w ramach programu Program Polska Cyfrowa 2014-2020.

plakat projektu grantowego Budowa obiektów małej architektury na terenie gminy Tokarnia

Gmina Tokarnia realizuje grant pn. „Budowa obiektów małej architektury na terenie gminy Tokarnia”.

plakat Projektu Już Pływam

Gmina Tokarnia realizuje projekt „Już pływam” w 2022 r.

plakat projektu grantowego Zakup i montaż nagłośnienia oraz projektora dla sali widowiskowej Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni

Gmina Tokarnia realizuje grant pn. „Zakup i montaż nagłośnienia oraz projektora dla sali widowiskowej Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni”

plakat projektu

Gmina Tokarnia zrealizowała projekt "Doposażenie stołówek szkolnych w Zespole Placówek Oświatowych w Krzczonowie, Szkole Podstawowej nr 1 w Tokarni oraz Szkole Podstawowej w Skomielnej Czarnej w latach 2020-2021" dofinansowany ze środków BUDŻETU PAŃSTWA „POSIŁEK W SZKOLE I W DOMU” -  MODUŁ 3.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA 240 000,00 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ 300 000,00 zł

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska