Untitled_design

Drogi powiatowe

Zarząd Dróg Powiatowych w Myślenicach, tel 12 272 17 33

ul. Słowackiego 82
32-400 Myślenice
Małopolskie
Telefon:     012 272-17-33
Faks:     012 272-17-33
Informacje:     REGON: 351571742
NIP: 681-16-93-856
TELEFONY:
Dyrektor ZDP - 272-21-62
Gł.Księgowy - 272-18-02
Sekretariat - 272-17-33
Gł.Specjal.d/s Technicznych - 272-23-09
Dz.Uzgodnień,Inspektor Nadzoru - 274-13-99

Drogi Gminne

Urząd Gminy w Tokarni tel. 12 274 70 11
32-436 Tokarnia 380