pogotowie gazowe

Gdy poczujesz ulatniający się gaz:

 

zawór Zamknij zawór przy gazomierzu.
zakaz używania ognia Nie zapalaj ognia (zapałki,zapalniczki), światła. Zgaś wszystkjie jego źródła (grzejnik wody przepływowej, kocioł, papieros). Nie włączaj ani nie wyłączaj oświetlenia, nie używaj dzwonka elektrycznego.
otwarte okno Otwórz drzwi, okna - zrób "przeciąg". Zapewnij dopływ powietrza do pomieszczenia.
telefon

Zawiadom administrację (właściciela) budynku.

Zawiadom pogotowie gazowe - tel. 992

albo ratownictwa ogólnego przy Państwowej Straży Pożarnej - tel. 112.

Użyj telefonu poza pomieszczeniem zagrożonym stężeniem gazu.

otwarte drzwi Opuść wraz z pozostałymi mieszkańcami budynek (pomieszczenie).