logo pe

INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 26 kwietnia 2019 r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Tokarnia obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje, co następuje:


§ 1.
Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 29.04.2019r. w godz. pracy w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia do niżej wymienionych komisji wyborczych:

- Nr 1, w liczbie 6,  
- Nr 2, w liczbie 3,  
- Nr 3, w liczbie 6,  
- Nr 4, w liczbie 4,  
- Nr 5, w liczbie 2,  
- Nr 6, w liczbie 1,  
§ 2.
W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 30.04.2019 r. o godz. 13.00 w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia.
§ 3
Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.


Komisarz Wyborczy
w Krakowie III

Bartłomiej Migda