Na terenie Gminy Tokarnia działa sześć publicznych szkól podstawowych oraz dwa przedszkola samorządowe, dla których oragnem prowadzącym jest Gmina Tokarnia. Do zarządzania jednostkami oświaty została powołana gminna jednostka organizacyjna Zespół Obsługi Szkół.

Kontakty do placówek oświatowych funkcjonujących na terenie Gminy Tokarnia