Deklaracje właścicieli nieruchomości

Od 24 czerwca 2016 r. obowiązują NOWE DEKLARACJE o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Dane dotyczące odpadów – GMINA TOKARNIA

 Harmonogram odbioru odpadów komunlanych na 2019 rok.