plakat Zdalna Szkoła +

W dniu 24 maja 2020 r. Gmina Tokarnia podpisała kolejną umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o przyznanie dotacji w wysokości 105 tys. złotych na zakup laptopów do szkół w ramach projektu „Gmina Tokarnia – Zdalna Szkoła +” .

Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” .

 Celem projektu jest umożliwienie nauki zdalnej dzieci z rodzin wielodzietnych 3+, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, w związku z ograniczeniem funkcjonowania szkół w czasie epidemii COVID-19.

logotypy Zdalna Szkoła