numer konta

Nowy numer do wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązujący od 1 stycznia 2020 roku

60 8591 0007 1230 0470 1052 0256

Krakowski Bank Spółdzielczy

Terminy płatności:

  • za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Tokarnia bez wezwania w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe
    w terminach:
  • do 12 lutego każdego roku za styczeń i luty
  • do 12 kwietnia każdego roku za marzec i kwiecień
  • do 12 czerwca każdego roku za maj i czerwiec
  • do 12 sierpnia każdego roku za lipiec i sierpień
  • do 12 października każdego roku za wrzesień i październik
  • do 12 grudnia każdego roku za listopad i grudzień

Właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, uiszczają opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej wysokości w danym roku kalendarzowym w terminie do 12 sierpnia każdego roku.