ilustracja

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI, 32-436 Tokarnia 380, tel. 12 274-70-63 poszukuje kandydata do świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni informuje, że poszukuje pielęgniarki/asystenta osoby niepełnosprawnej/opiekuna medycznego bądź innej osoby spełniającej kwalifikacje chętnej do podjęcia pracy na podstawie umowy zlecenia tj. świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych na terenie Gminy Tokarnia.

Do zadań pielęgniarki/asystenta/opiekuna medycznego należeć będzie:

  •  kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych,
  •  pomoc w utrzymaniu higieny osobistej,
  •  pomoc w usprawnianiu i przenoszeniu,
  •  kształtowanie relacji społecznych.

Osoby chętne do podjęcia zatrudnienia zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni lub do kontaktu pod numerem telefonu: 12 274 70 63.

Kierownik GOPS w Tokarni