plakat progranu Bilans Kariery

Bilans Kariery narzędzie, które pozwala na podsumowaniu naszych dotychczasowych dokonań, umiejętności i doświadczeń oraz wytyczenie celów na przyszłość.

Bilans Kariery opiera to współpraca doradcy zawodowego i osoby która uczestniczy w danym projekcie. Dana osoba wraz  z doradcą zawodowym starają się nadać kierunek rozwojowi edukacyjnemu lub zawodowemu. Doradca zawodowy odkrywa cechy, zbiera informacje o doświadczeniach, zainteresowaniach uczestnika projektu. Efektem współpracy staje się wybranie najlepszej drogi edukacyjnej czy zawodowej dla uczestnika projektu.

 Doradca zawodowy na podstawie otrzymanych informacji jest w stanie przedstawić uczestnikowi projektu oferty pracy czy oferty kursów, dzięki którym będzie mógł pracować w zawodzie do którego jest predysponowany. Będzie się starał przekonać uczestnika projektu do  poprawy konkretnych zdolności, które pozwolą mu być osobą cenioną na rynku pracy.

 Nakierowanie przez pracownika Urzędu Pracy jest ważnym impulsem rozwojowym, ale najważniejsza jest chęć do pracy i zmiany uczestnika projektu. Praca ta powinna rozpocząć się od rzetelnego bilansu dotychczasowego życia zawodowego i edukacyjnego.