ilustracja projektu

Do przygotowania rzetelnego CV nie trzeba nikogo, kto poszukuje pracy przekonywać.

CV jest podstawowym dokumentem, którym posługuje się osoba szukająca pracy. Pracodawcy czytają wiele CV, ale żeby zwiększyć swoją szansę na angaż, trzeba czymś pracodawcę zaskoczyć. Taką możliwość daje portfolio. Portfolio to zestaw wszystkiego, co świadczy o posiadanych kompetencjach, np. dokumenty (w tym certyfikaty, zaświadczenia, kwalifikacje), próbki pracy, zdjęcia, filmy, prezentacje albo referencje. Kojarzyć się może z zawodami wymagającymi inwencji twórczej, portfolio to obowiązkowy dokument dla: fotografów, grafików, projektantów, ale wcale nie musi dotyczyć tylko tych wskazanych wcześniej umiejętności. Po rozpoznaniu wiedzy i kompetencji społecznych, doradca zawodowy może pomóc nam stworzyć własne portfolio. Zamieszcza się tam oprócz dotychczasowego dorobku, wiadomości które służą do poznania potencjału kandydata, jego możliwości w perspektywie czasu.

            Forma portfolio może być różna: teczka do zbierania papierowych dokumentów, tabelka w pliku Excel z dowodami przypisanymi do poszczególnych kompetencji (zidentyfikowanych i nazwanych podczas bilansu kariery), stworzone tak by pracodawca w wygody sposób mógł poznać możliwości kandydata. Stworzenie portfolio daje nam przewagę nad innymi kandydatami, którzy konkurują z nami o dane stanowisko tylko za pomocą tradycyjnego CV, dlatego warto skorzystać z pomocy doradcy zawodowego i przygotować ten dokument.