plakat akcji badań profilaktycznych

W związku z wolnymi miejscami do programu Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy , zachęcamy do skorzystania z bezpłatnego pakietu badań.

grafika projektu Łap skilla

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie planuje pierwszą turę rekrutacji do projektu „Łap skilla!” dla osób pracujących w wieku 18-24 lata. Rekrutacja będzie trwać w dniach 19.04.2021-30.04.2021 lub do wyczerpania limitu miejsc.

plakat konkursu

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Myślenicach informuje o rozpoczęciu kolejnej, jedenastej edycji Konkursu Plastycznego dla Dzieci, pod hasłem ,,Bezpiecznie na wsi mamy – od 30 lat z KRUS wypadkom zapobiegamy”. Patronat honorowy nad Konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

plakat akcji nie daj się nabrać

Do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotarły informacje o anonimowej osobie, która podając się za pracownika firmy współpracującej z ARiMR, oferuje "pomoc" przy obsłudze wniosku
o przyznanie dofinansowania.

ilustracja informacja

Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia  informuje, że XXIII sesja Rady Gminy Tokarnia odbędzie się w dniu:  29 stycznia 2021 r. o godz. 15-tej w lokalu Kliszczackiego Centrum Kultury w Tokarni.