Informacja Komisarza Wyborczego w Krakowie III z dnia 14 czerwca 2019 roku o miejscu i terminie przyjmowania zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Tokarnia, zarządzonych na dzień 8 września 2019 roku

 Działając na podstawie art. 400 – 403 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w związku z zarządzeniem Wojewody Małopolskiego z dnia
13 czerwca 2019 roku w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tokarnia, Komisarz Wyborczy w Krakowie III informuje:

 Do dnia 15 lipca 2019 roku (poniedziałek) do godz. 16.00 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Krakowie, Kraków, Pl. Na Stawach 3, Komisarz Wyborczy w Krakowie III przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego.

Wszystkie niezbędne druki umieszczone są na stronie internetowej: krakow.kbw.gov.pl

 

Komisarz Wyborczy

w Krakowie III

(-) Bartłomiej Migda