W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tokarnia w okręgu nr 11 przeprowadzonych w dniu 8 września 29019 roku radnym został wybrany Pan Tadeusz Wróbel zamieszkały w Tokarni.