O B W I E S Z C Z E N I E GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOKARNI Z DNIA  31 lipca 2019r.

W SPRAWIE: PODANIA  DO WIADOMOŚCI SKŁADU  OSOBOWEGO KOMISJI ORAZ TERMINÓW PEŁNIONYCH DYŻURÓW, ZWIĄZANYCH Z  REJESTRACJĄ KANDYDATÓW NA  RADNYCH  W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY  GMINY TOKARNIA ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ  08 WRZEŚNIA 2019 r.

GMINNA KOMISJA  WYBORCZA W TOKARNI W SKŁADZIE:

 

WOJCIECH MOLUS                                        - PRZEWODNICZĄCY

MARIA SŁONINA                                             - Z-CA  PRZEWODNICZĄCEGO

MARTA CZARNOTA                                        - CZŁONEK KOMISJI

BEATA  FILIPEK                                               - CZŁONEK KOMISJI

DARIUSZ DRAGOSZ                                        - CZŁONEK KOMISJI

KRYSTYNA SŁONINA                                      - CZŁONEK KOMISJI

AGNIESZKA PASIOWIEC                               - CZŁONEK KOMISJI

BARBARA MAKUSEK                                     - CZŁONEK KOMISJI

SYLWIA BIERÓWKA                                       - CZŁONEK KOMISJI

 

 

SIEDZIBA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ MIEŚCI SIĘ W BUDYNKU URZĘDU GMINY W TOKARNI  POKÓJ  NR 18A – I PIĘTRO

TELEFON (12) 2747022 wew. 34

 KOMISJA BĘDZIE PEŁNIĆ DYŻURY W NASTĘPUJĄCYCH DNIACH:

2 sierpnia 2019 r. /PIĄTEK/ W GODZ. 10.00- 13.00

                  5 sierpnia 2019 r. /PONIEDZIAŁEK/ W GODZ. 10.00- 14.00 
oraz w GODZ. 20.00 - 24.00  

 

PRZEWODNICZĄCY KOMISJI  

WOJCIECH MOLUS