W wyniku przeprowadzonych wyborów uzupełniających do Rady Gminy Tokarnia w okręgu nr 11 przeprowadzonych w dniu 8 września 29019 roku radnym został wybrany Pan Tadeusz Wróbel zamieszkały w Tokarni.

  • W wyborach do głosowania uprawnionych było 438 osób
  • Wydano 145 kart do głosowania
  • W wyborach wzięło udział 145 osób to jest 33,11% uprawnionych do głosowania
  • głosów ważnych oddano 143, to jest 98,62 %,
  • głosów niewaznych oddano 2, to jest 1,38%

Pan Tadeusz Wróbel otrzymał 93 ważne głosy.