plakat Zdalna Szkoła +

W dniu 24 maja 2020 r. Gmina Tokarnia podpisała kolejną umowę z Centrum Projektów Polska Cyfrowa o przyznanie dotacji w wysokości 105 tys. złotych na zakup laptopów do szkół w ramach projektu „Gmina Tokarnia – Zdalna Szkoła +” .

plakat nabór do szkoły muzycznej

Nabór kandydatów do Szkoły Muzycznej w Czasławiu - rok szkolny 2020/2021
Kwestionariusz i wniosek do Szkoły należy przesłać drogą mailową do 15 czerwca. Więcej informacji na stronie http://www.smczaslaw.pl/artykul/66/2/1254.html

logo Projektu Zdalna Szkoła

W ramach projektu Zdalna Szkoła, uruchomionego w związku z epidemią koronawirusa, udało się pozyskać Gminie Tokarnia 70 000 zł na zakup 18 laptopów z oprogramowaniem oraz dostępem do internetu.

logo projektu Zdalna Szkoła

W dniu 30 kwietnia 2020 r. Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska wręczył Dyrektorom pięciu  szkół podstawowych 20 laptopów wraz z oprogramowaniem oraz mobilnym dostępem do Internetu, zakupionych  w ramach projektu „Zdalna Szkoła - Gmina Tokarnia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”  działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” .

plakat zawieszenie zajęć w szkołach

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.