ilustracja odpady komunalnej

Opłata za odpady komunalne od 1 stycznia 2024 r.

Informujemy, że od 1 stycznia 2024 roku opłata za odpady komunalne od nieruchomości zamieszkałych i od domków letniskowych lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno–wypoczynkowe nie uległa zmianie i jest taka sama jak w 2023 roku. Mieszkańcy zapłacą 30 złotych  od osoby na miesiąc (27 zł dla osób posiadających kompostownik) natomiast ryczałtowa roczna opłata od domków letniskowych wynosi 205 złotych.