plakat projektu

Małopolski projekt „Wróć z POWERem!” oferuje wszystkim młodym powracającym z zagranicy tłumaczenie dokumentów.

plakat projektu

W imieniu Fundacji ARTS oraz firmy State Street chcielibyśmy serdecznie zaprosić osoby w wieku 16-25 lat z do udziału w bezpłatnym projekcie
"Nasz Start z Fundacją ARTS i State Street", który będzie odbywać się od grudnia 2020 do czerwca 2021.

plakat projektu

Poznaj swoje możliwości zawodowe – weź udział w bezpłatnym projekcie

plakat konferencji

Wojewoda Małopolski Łukasz Kmita oraz PFR, PFR Portal PPK zapraszają na konferencje "PPK BLISKO CIEBIE", dot. funkcjonowania i wdrożenia Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK). Konferencja odbędzie się w dniu 30 września 2020 roku w Q Hotel Plus w Krakowie.

plakat rekrutacji

Od 2 września 2020 r. nabór kandydatów do czynnej służby wojskwej realizowany będzie według uproszczonych procedur.