ilustracja koronawirus

ZARZĄDZENIE Nr 7/2020  Wójta Gminy Tokarnia z dnia 16 marca 2020 r. 
w sprawie: zamknięcia Urzędu Gminy Tokarnia dla Petentów Urzędu oraz skrócenia czasu pracy dla pracowników Urzędu w związku pandemią koronawirusa w okresie od dnia 16 marca 2020 roku do odwołania. 

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2019, poz. 506 ze zm.) zarządzam, co następuje;

§ 1

 Zamyka się Urząd Gminy Tokarnia dla Petentów Urzędu w terminie od dnia 16 marca 2020 r. do odwołania.

 § 2

Sprawy wymagające natychmiastowego załatwiania np. konieczności sporządzenia aktu zgonu będą załatwiane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu.

Nr telefonów: /12/ 2747022, /12/ 2747024, Nr fax /12/ 2747025

adres skrzynki elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

§3

W związku z pandemią koronawirusa wprowadzam skrócony czas pracy dla pracowników Urzędu Gminy Tokarnia w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania.

Urząd Gminy będzie pełnił dyżury w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 13.30.

Wszystkie pozostałe sprawy załatwiane są telefonicznie i korespondencyjnie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub ePuap.

§ 4

Informację o powyższej decyzji podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 5

 Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

 

§ 6

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.