plakat projketu rehabilitacji kompleksowej

Projekt pn. „Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy” jest realizowanym przez PFRON we współpracy z ZUS i CIOP.

plakat Teleplatformy Pierwszego Kontaktu

Szanowni Państwo, Narodowy Fundusz Zdrowia pod koniec maja uruchomił Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK).

plakat akcji Szczepimy się!

Przychodnia Zdrowia w Krzczonowie informuje, iż w związku z otrzymaniem z Rządowej Agencji Rezerw Materiałowych dodatkowych dawek szczepionki PFIZER  - w dniu  22 sierpnia 2021r. planowane jest szczepienie p/c COVID-19.

plakat akcji badania stawów biodrowych

Dysplazja, czyli wrodzone nieprawidłowe ukształtowanie się stawu biodrowego, jest jedną z najczęściej odnotowywanych wad wrodzonych narządu ruchu. Schorzenie to dotyka od 5 do 6% dzieci. Nieprawidłowości w zakresie rozwoju stawów biodrowych zachodzą najczęściej jeszcze w okresie płodowym, a mogą się one nasilić w okresie okołoporodowym.

Nierozpoznana dysplazja jest przyczyną rozwoju zmian zwyrodnieniowych. Najbardziej zaawansowaną ich postacią jest zwichnięcie biodra, które wśród populacji polskiej występuje z częstością 0,65%. Skutki choroby spowodowanej dysplazją prowadzą do niezdolności do pracy, cierpienia, przewlekłej choroby oraz obniżenia jakości życia. Nie ma możliwości stwierdzenia tej wady u dziecka w okresie płodowym. Rozwiązaniem jest diagnostyka w pierwszych dniach – tygodniach życia, co pozwoli zapobiec wczesnemu leczeniu operacyjnemu (w 3-5 r.ż.) – endoprotezoplastyce stawu biodrowego.

Celem prowadzonych działań jest zmniejszenie częstości występowania wczesnych zmian zwyrodnieniowych stawów biodrowych u pacjentów z przetrwałą, nierozpoznaną i nieleczoną dysplazją stawu biodrowego oraz, tym samym, zmniejszenie chorobowości związanej z powyższym problemem wśród mieszkańców z terenu powiatu myślenickiego.

Do kogo jest skierowane zadanie:

  • do niemowląt zameldowanych na terenie powiatu myślenickiego.

 Wiek uczestników zadania:

  • niemowlęta w wieku od 4 tygodnia do 4 miesiąca życia.

 Kwalifikacja do udziału w zadaniu:

  • zgoda rodzica lub opiekuna prawnego na udział w zadaniu i przeprowadzenie badania klinicznego i ultrasonograficznego stawów biodrowych.

 Kryterium:   

  • wiek dziecka kwalifikujący do usługi: od 4 tygodnia życia do 4 miesiąca życia,
  • zamieszkiwanie na terenie jednej z gmin powiatu myślenickiego,
  • wizyta pierwszorazowa.

Wykonywane zabiegi:

  • badanie kliniczne i ultrasonograficznego stawów biodrowych.

 Usługa:

  • badanie kliniczne i ultrasonograficzne stawów biodrowych.

 Realizator:

  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Myślenicach

 Rejestracja:

plakat akckcji badań 40+

Masz 40 lat lub więcej? Wypełnij ankietę i uzyskaj e-skierowanie na odpowiednie dla Ciebie badania.

Podkategorie