ilustracja twarz z maseczką

Od czwartku 16 kwietnia Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny wprowadza obowiązek zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych,aby zapobiec rozprzestrzenianiu się koronowirusa. Wobec powyższego Radni Gminy Tokarnia wraz z Panem Wójtem Markiem Kluską podjęli decyzje o uszyciu maseczek ochronnych jak i zakupie gotowych dla mieszkańców Gminy Tokarnia.

Darmowe maseczki ochronne wielokrotnego użytku zostały uszyte przez lokalnych przedsiębiorców, jak również przez Panie o dobrym sercu z naszej Gminy w ramach pracy charytatywnej. Maseczki dostępne są w następujacych punktach na terenie Gminy:

  • dla mieszkańców Bogdanówka w sklepie Odido,
  • dla mieszkańców Krzczonowa od dnia 18 kwietnia w sklepie "Sezamek"
  • dla mieszkańców Tokarni w budynku Urzędu Gminy,
  • dla mieszkańców Skomielnej Czarnej od soboty 18 kwietnia w sklepie "HIT-POL",
  • dla mieszkańców Więciórki - sklep Pokusa,
  • dla mieszkańców Zawadki w sklepie,

Zasady używania maseczek

  • przekazywane maseczki służą do wielokrotnego użytku;
  • maseczki ochronne należy regularnie sterylizować poprzez pranie w temperaturze co najmniej 60 C przez 30 min. z dodatkiem detergentu i prasowanie lub wygotowanie we wrzątku przez co najmniej 30 min.; 
  • w trakcie stosowania maseczki nie należy dotykać jej dłońmi, przy zdejmowaniu nie dotykać jej części przedniej, a niezwłocznie po zdjęciu należy dokładnie umyć lub zdezynfekować dłonie; 
  • maseczki zmniejszają niebezpieczeństwo zarażenia, jednak nie zapewniają pełnej ochrony przed drobnoustrojami i wirusami;

 

Stosowanie maseczek nie zwalnia z przestrzegania wszystkich wymagań, ograniczeń i zaleceń wydanych przez Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektorat Sanitarny.