Aby korzystać z porad lekarza w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, złóż deklarację wyboru do wybranego przez ciebie lekarza, w wybranej przychodni. Masz prawo nie częściej niż trzy razy w roku kalendarzowym bezpłatnie zmienić deklarację wyboru lekarza.

 
Dodatkowa zmiana deklaracji wyboru lekarza jest również bezpłatna:

 • jeśli się przeprowadziłeś,
 • jeśli wybrany przez ciebie lekarz POZ przestał pracować,
 • z innych przyczyn, które powstały po stronie lekarza lub przychodni. 

Jeśli jesteś np. na wakacjach lub w delegacji, możesz skorzystać w miejscu swojego pobytu z porad lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, jeśli:

 • nagle zachorowałeś,
 • twój stan zdrowia nagle się pogorszył.

 Całodobowa opieka w POZ – nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Masz prawo do całodobowej opieki w ramach podstawowej opieki zdrowotnej:

 • w swojej przychodni: w tygodniu, od godz. 8.00 do 18.00,
 • w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej:  w tygodniu, od godz. 18.00 do 8.00 rano, całodobowo w soboty, niedziele i święta.

Czy nocna i świąteczna opieka zdrowotna podlega rejonizacji
Nie, możesz korzystać z porad nocnej i świątecznej zdrowotnej, bez względu na to gdzie mieszkasz lub przebywasz. Informacje o tym, gdzie skorzystasz z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej są dostępne w przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, uzyskasz je także u swojego lekarza POZ lub w oddziale wojewódzkim NFZ.

Ze świadczeń nocnej i świątecznej opieki możesz skorzystać:  

 • w miejscu ich udzielania,
 • w miejscu swojego zamieszkania lub pobytu – jeśli uzasadnia to twój stan zdrowia,
 • lub też uzyskać konsultację telefoniczną. 

Kiedy możesz skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej
Możesz skorzystać z tej formy opieki zdrowotnej, jeśli:  

 • nagle zachorowałeś,
 • Twój stan zdrowia nagle się pogorszył.

Czy nocna i świąteczna opieka lekarska jest płatna
Nie, uzyskasz świadczenia bezpłatnie.
 
Czy potrzebujesz skierowania
Nie potrzebujesz skierowania, aby skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.
 
 Deklaracja wyboru świadczeniodawcy udzielającego świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.docx

Dane teleadresowe do POZ na terenie Gminy Tokarnia