ilustracja Ogłoszenie Wójta

Wójt Gminy Tokarnia podaje do wiadomości wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym oraz użyczenia.

  1. Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do użyczenia.
  2. Wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do najmu.

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, Tokarnia 380 oraz na stronie www.tokarnia.info.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tokarni, na okres 21 dni od dnia 25.10.2023 r. do dnia 14.11.2023 r.

Wójt Gminy Tokarnia Marek Kluska