Wójt Gminy Tokarnia na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2020 poz. 65 .) informuje, że od 26 lutego 2020 roku do 18 marca 2020 roku wywieszony został w siedzibie Urzędu Gminy w Tokarni, 32-436 Tokarnia 380 wykaz nieruchomości przeznaczonych do użyczenia oraz dzierżawy.

Zarządzenie Nr 14/2020 z dnia 10 lutego w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy oraz użyczenia.

Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Tokarni 32-436 Tokarnia 380 pok. Nr 13, tel. (012) 27 47 022 wew.11.

 

Wójt Gminy Tokarnia
mgr inż. Marek Kluska