ilustaracja wykaz

 Wykaz lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne gminy Tokarnia przeznaczonych do najmu.

LP

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

Powie

rzchnia lokalu

Opis lokalu

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Wysokość opłaty z tytułu najmu

Termin wnoszenia opłaty i zasad aktualizacji

Informacja o przeznaczeniu do najmu

1

KR1Y/00045532/6

działka Nr 4169

położona w Tokarni obręb 0004

88 m2

lokal użytkowy z przeznaczeniem na gabinety lekarskie,

znajduje się w budynku Ośrodka Zdrowia w Tokarni na parterze

Zgodnie z obowiązującym MPZP Gminy Tokarnia działka położona jest w terenach usług o symbolu 46U Zabudowana jest budynkiem ośrodka zdrowia.

17,24 zł/m2 stawka nie obejmuje opłat za c.o., energię elektryczna i opłaty za odbiór nieczystości ciekłych

Opłata czynszu do 21 każdego miesiąca. Opłata aktualizowana Zarządzeniem Wójta

Lokal do wynajęcia dla dotychczasowego najemcy na świadczenie usług lekarski od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2023r.

2

KR1Y/00045532/6

działka Nr 4169

położona w Tokarni obręb 0004

99,5 m2

lokal użytkowy z przeznaczeniem na aptekę,

znajduje się w budynku Ośrodka Zdrowia w Tokarni na parterze

Zgodnie z obowiązującym MPZP Gminy Tokarnia działka położona jest w terenach usług o symbolu 46U Zabudowana jest budynkiem ośrodka zdrowia.

21,89 zł/m2

stawka nie obejmuje opłat za c.o. i za odbiór nieczystości ciekłych

Opłata czynszu do 21 każdego miesiąca. Opłata aktualizowana Zarządzeniem Wójta

Lokal do wynajęcia dla dotychczasowego najemcy na prowadzenie apteki od dnia 01.01.2021 r. do 31.12.2023r.

3

KR1Y/00045532/6

działka Nr 4169

położona w Tokarni obręb 0004

24 m2

lokal użytkowy z przeznaczeniem na gabinety stomatologiczne, znajduje się w budynku Ośrodka Zdrowia w Tokarni na I piętrze

Zgodnie z obowiązującym MPZP Gminy Tokarnia działka położona jest w terenach usług o symbolu 46U Zabudowana jest budynkiem ośrodka zdrowia.

19,82 zł/m2

stawka nie obejmuje opłaty za c.o., odbiór nieczystości ciekłych

Opłata czynszu do 21 każdego miesiąca. Opłata aktualizowana Zarządzeniem Wójta

Lokal do wynajęcia dla dotychczasowego najemcy na świadczenie usług stomatologicznych od dnia 01.01.202r.  do 31.12.2023 r.

4

KR1Y/00045532/6

działka Nr 4169

położona w Tokarni obręb 0004

68,5 m2

lokal użytkowy z przeznaczeniem na gabinety pielęgniarskie, znajduje się w budynku Ośrodka Zdrowia w Tokarni na parterze oraz na I piętrze

Zgodnie z obowiązującym MPZP Gminy Tokarnia działka położona jest w terenach usług o symbolu 46U Zabudowana jest budynkiem ośrodka zdrowia.

19,82 zł/m2

stawka nie obejmuje opłat za c.o., odbiór nieczystości ciekłych

Opłata czynszu do 21 każdego miesiąca. Opłata aktualizowana Zarządzeniem Wójta

Lokal do wynajęcia dla dotychczasowego najemcy na świadczenie usług pielęgniarskich od dnia 01.01.2021 r . do 31.12.2023 r.

 

Wykaz podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Tokarnia, Tokarnia 380 oraz na stronie www.tokarnia.info.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Tokarni, na okres 21 dni od dnia 25.11.2020 r. do dnia 16.08.2020 r.

Wójt Gminy Tokarnia

mgr inż. Marek Kluska