Wójt Gminy Tokarnia informuje, że w kasie Urzędu Gminy Tokarnia uruchomiony został terminal płatniczy, za pomocą którego można dokonywać płatności kartą płatniczą.

Możemy w ten sposób dokonać zapłaty za:

  • wszelkie opłaty skarbowe,
  • płatności podatkowe,
  • opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych.


Możliwość dokonywania płatności bezgotówkowych w naszym urzędzie jest odpowiedzią na oczekiwania petentów. Mamy nadzieję, że przyjmowanie opłat w formie bezgotówkowej będzie dla Państwa wygodne, zaoszczędzi czas, zwiększy bezpieczeństwo transakcji, a dla urzędu przełoży się na usprawnienie prac całej instytucji.


Wójt Gminy Tokarnia
mgr inż. Marek Kluska