ilustracja komunikat Wójta Gminy

Ustala się dla pracowników Urzędu Gminy w Tokarni, których obowiązuje trzy miesięczny okres rozliczeniowy godziny pracy w poszczególnych dniach.

  • 07 maja 2021 roku (piątek) od 7:30 do 15:30
  • 04 czerwca 2021 roku (piątek) od 7:30 do 15:30

(wydłużenie czasu pracy o trzy godziny za okres od kwietnia do czerwca 2021 r.).

Wójt Gminy Tokarnia mgr inż. Marek Kluska