herb Gminy Tokarnia

Przewodnicząca Rada Gminy Tokarnia, informuje, ze X sesja Rady Gminy Tokarnia odbędzie się w dniu 23 września 2019 roku o godz. 16-tej w budynku "Dworek" w Tokarni.

Wójt Gminy Tokarnia na podstawie art. 35 ust. 1 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2018 poz. 2204 .) informuje, że od 11 września 2019 roku do 2 października 2019 roku wywieszony został w siedzibie Urzędu Gminy w Tokarni, 32-436 Tokarnia 380 wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy, najmu oraz użyczenia.

Informacja

Urzędnik Gminy Tokarnia informuje, że w dniach 05.09.2019 oraz 13.09.2019 roku będzie pełnił dyżur w Urzędzie Gminy Tokarnia.
Jednocześnie informuję, że zgłoszenia do Obwodowych Komisji Wyborczych można składać do dnia 13.09.2019 r. do godziny 14:00 w Urzędzie Gminy Tokarnia.

Agnieszka Osiewicz
Urzędnik Wyborczy

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że posiedzenie Komisji Rewizyjnej odbędzie się w dniu 13 września 2019 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Tokarni.                                                                                                                 Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Analiza wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

3.Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Teresa Luberda.