Tokarnia, dnia 09.09.2019 r

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamia się, że wspólne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Komisji Finansowej, Porządku Publicznego i Ochrony Środowiska oraz Komisji Oświaty, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych  odbędzie się w dniu 16 września 2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy w Tokarni.

Proponowany porządek posiedzenia:

1.Otwarcie posiedzenia.

2.Analiza wykonanie budżetu gminy za I półrocze 2019 r.

3.Sprawy bieżące.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Tokarnia informuje, że IX sesja Rady Gminy Tokarnia odbędzie się w dniu 26 lipca 2019 roku o godzinie 16.00 w budynku Dworek w Tokarni.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji informuje, że w dniu 26 lipca 2019 roku o godzinie 9.00 odbędzie się posiedzenie komisji w Urzędzie Gminy w Tokarni pok. 18A.

znak roboty drogowe

W związku z trwającymi pracami przy realizacji kontraktu pn: " Budowa drogi leśnej "Groń" w Leśnictwie Tokarnia" m . Tokarnia dla ruchu zostanie zamknięty dla ruchu zostanie odcinek drogi leśnej w km=0+653.00.