ilustracja Policja

Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach informuje, że w związku z wprowadzeniem Zarządzenia nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20.06.2016 r. został opracowany plan działań priorytetowych dla miejscowości  Bogdanówka, Skomielna Czarna oraz Tokarnia.

Plan ma na celu przeciwdziałanie zaśmiecaniu miejsc dostępnych dla publiczności w rejonie przystanków autobusowych, parkingów zlokalizowanych w pobliżu kompleksów leśnych oraz obiektów sportowych w miejscowościach Tokarnia, Bogdanówka oraz Skomielna Czarna.przeciwdziałanie pozbywaniu się nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości w gminach.

Dzielnicowy przypomina, iż zgodnie z art. 145 Kodeksu Wykroczeń zaśmiecanie miejsca dostępnego dla publiczności stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny lub nagany. Ponadto przypomina, ze nieczystości stałych i płynnych (ścieki) należy pozbywać się zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach