organizacja ruchu etap I

W związku z rozpoczętym remontem mostu w centrum Tokarni na drodze powiatowej Nr K 1685 Pcim Jordanów oraz K 1922 Tokarnia - Więciórka zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

W ramach tymczasowej organizacji ruchu na moście zostanie wprowadzony ruch wahadłowy  sterowany sygnalizacją świetlną. Jednocześnie na drodze gminnej zostanie wprowadzony ruch jednokierunkowy  od skrzyżowania z drogą  doi Więciórki  w kierunku do Ośrodka Zdrowia i  budynku mleczarni. Bardzo prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do tymczasowego oznakowania.

organizacja ruchu Etap II