ilustracja informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tokarni przeprowadza diagnozę potrzeb w zakresie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Specjalistyczne usługi opiekuńcze obejmują:

  1. kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania,
  2. motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji,
  3. nabywanie umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych,
  4. asystowanie w codziennych czynnościach życiowych,
  5. wspieranie psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

Niniejsza ankieta ma na celu uzyskanie informacji czy istnieje na terenie Gminy Tokarnia potrzeba udzielania pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

https://forms.gle/WSVp3njdfeDWdgrh9

Aleksandra Majerek - Zięba
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Tokarni